Monitoring legislacyjny

Monitoring legislacyjny

Podobnie jak na poziomie ogólnokrajowym, na poziomie regionalnym - w województwach, powiatach, gminach czy miastach środowiska pacjenckie w Polsce nie mają obecnie silnej pozycji w konfrontacji z publicznym i prywatnym systemem ochrony zdrowia. Podstawowym celem ich działania jest organizowanie pomocy dla swoich członków w możliwie jak najszerszym zakresie opieki nad chorymi.

Jednak na skutek niezaspokojonych potrzeb swoich członków-pacjentów oraz wzrastającego doświadczenia w reprezentowaniu ich interesu, przedstawiciele organizacji pacjenckich zaczęli zwracać coraz większą uwagę nie tylko na pomoc w indywidualnych przypadkach lecz także na problemy systemowe, generowane przez administrację publiczną w zakresie ochrony zdrowia.

Ważnym elementem tego systemu jest monitoring regulacji prawnych, zarówno na poziomie centralnym, jak regionalnym i lokalnym. Reprezentanci organizacji pacjenckich chcieliby znacznie aktywniej niż dotychczas uczestniczyć w procesie stanowienia regulacji, domagając się jednocześnie uznania ich roli bardziej jako partnera niż petenta dla administracji systemu ochrony zdrowia.

Aby uzyskać status partnera niezbędne jest zwiększenie aktywności i kompetencji przedstawicieli stowarzyszeń pacjenckich w procesie przygotowania opinii i stanowisk do projektów regulacyjnych inicjowanych przez władze. Konieczna do tego jest znajomość aktualnie obowiązujących procedur legislacyjnych, w szczególności tych, które obejmują działania na etapie rządowym oraz regionalnym. Procedury te ulegają ciągłym zmianom, co powinno zostać uwzględnione szczególnie wtedy, kiedy planowany jest aktywny udział w procesie legislacyjnym ekspertów reprezentujących środowiska pacjenckie.

Przygotowaliśmy dla Państwa interaktywną mapę konsultacji społecznych jakie odbywają się na poziomie centralnym, regionalnym i lokalnym. Zachęcamy do skorzystania z informacji jakie udostępniamy na bieżąco monitorując proces legislacyjny na wszystkich poziomach.

Jeśli jesteście Państwo zainteresowani zdobyciem wiedzy jak aktywnie uczestniczyć w konsultacjach zachęcamy do zapoznania się z materiałami w zakładce „Konsultacje/Proces legislacyjny”.

DostępnośćDostępność
KontrastKontrast
Powiększ czcionkęPowiększ czcionkę
Zmniejsz czcionkęZmniejsz czcionkę