Szczegóły projektu

Projekt ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw - Rozdział 3A, ratunkowy dostęp do technologii medycznych (RDTM). UA18

Ekspert: Witold Michałek | Data konsultacji: od 2017-04-01 08:00:00 do 2017-04-09 20:00:00

Odnośnik do projektu legislacyjnego: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12283610

Pliki do pobrania:

Cele projektu:

Konieczne jest wprowadzenie rozwiązania o charakterze systemowym, pozywającego na odpowiadanie na pilne potrzeby świadczeniobiorców w sytuacjach zagrożenia życia i zdrowia. Stąd też proponowane jest wprowadzenie procedury opartej na składaniu przez świadczeniodawcę, u którego leczony jest świadczeniobiorca, wniosku do ministra właściwego do spraw zdrowia o wyrażenie zgody na finansowanie leku. Zastosowanie tej procedury będzie możliwe w przypadku gdy zastosowanie u świadczeniobiorcy leku, który nie jest refundowany w danym wskazaniu, jest niezbędne dla ratowania jego życia lub zdrowia, zostały już wyczerpane wszystkie możliwe do zastosowania w tym wskazaniu dostępne technologie medyczne finansowane ze środków publicznych, a potrzeba zastosowania jest uzasadniona i wynika ze wskazań aktualnej wiedzy medycznej. Jednocześnie ze względu na fakt, iż w przeszłości rozwiązania o podobnym charakterze były niezwykle kosztochłonne, konieczne jest wprowadzenie zasad zapewniających stabilność planowanego budżetu.

  

Data rozpoczęcia konsultacji na Platformie Konsultacji: 01.04.2017

Data zakończenia: 08.04.2017

Wróć do listy
DostępnośćDostępność
KontrastKontrast
Powiększ czcionkęPowiększ czcionkę
Zmniejsz czcionkęZmniejsz czcionkę