Szczegóły projektu

Projekt ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (UD 116)

Ekspert: Witold Michałek | Data konsultacji: od 2017-03-01 09:00:00 do 2017-03-08 21:00:00

Odnośnik do projektu legislacyjnego: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12290303

Pliki do pobrania:

Cele projektu:

 

Projektowana ustawa wprowadza do systemu opieki zdrowotnej nową instytucję prawną w postaci systemu podstawowego, szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej, zwanego dalej „systemem zabezpieczenia” który powinien być główną formą zabezpieczenia dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej z zakresu leczenia szpitalnego oraz ambulatoryjnej, opieki specjalistycznej realizowanej w przychodniach przyszpitalnych. Zawieranie umów na udzielanie tych świadczeń opieki zdrowotnej na dotychczasowych zasadach, a więc w drodze konkursów ofert lub rokowań, powinno pozostać jedynie jako rozwiązanie o charakterze subsydiarnym.

W ramach systemem zabezpieczenia zostanie wyodrębnionych sześć poziomów zabezpieczenia, począwszy od poziomu lokalnego, aż po poziom świadczeń udzielanych przez podmioty o randze instytutów. Podmioty mogące udzielać świadczeń opieki zdrowotnej w ramach systemem zabezpieczenia zostaną przyporządkowani do jednego z poziomów zabezpieczenia, w zależności od stopnia i rodzaju specjalizacji.

Świadczeniodawca zakwalifikowany do danego poziomu będzie miał zagwarantowane zawarcie umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej z Narodowym Funduszem Zdrowia, w ramach systemem zabezpieczenia, której szczegółowy zakres będzie uzależniony od jego potencjału.

W zakresie świadczeń objętych umową zawartą w ramach systemem zabezpieczenia przyjęta zostanie nowa forma rozliczenia kosztów udzielanych świadczeń, w postaci ryczałtu na dany rok.

Obok świadczeń z zakresu leczenia szpitalnego kontraktowanie i rozliczanie świadczeń na zasadach systemem zabezpieczenia obejmie także specjalistyczne świadczenia ambulatoryjne udzielane w przychodniach przyszpitalnych, odpowiadających profilom świadczeń szpitalnych zakontraktowanych przez dany podmiot w ramach systemu zabezpieczenia, co przyczyni się do poprawy jakości opieki nad pacjentem, poprzez zwiększony stopień koordynacji i integracji tej opieki.

 

Data rozpoczęcia konsultacji na Platformie Konsultacji: 01.03.2017

Data zakończenia konsultacji: 08.03.2017

Wróć do listy
DostępnośćDostępność
KontrastKontrast
Powiększ czcionkęPowiększ czcionkę
Zmniejsz czcionkęZmniejsz czcionkę