Szczegóły projektu

Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie wykazu zakładów psychiatrycznych i zakładów leczenia odwykowego przeznaczonych do wykonywania obserwacji oraz sposobu finansowania obserwacji, a także warunków zabezpieczenia zakładów dla osób pozbawionych (MZ 541)

Ekspert: Witold Michałek | Data konsultacji: od 2018-01-04 09:00:00 do 2018-01-11 21:00:00

Odnośnik do projektu legislacyjnego: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12300350

Wróć do listy
DostępnośćDostępność
KontrastKontrast
Powiększ czcionkęPowiększ czcionkę
Zmniejsz czcionkęZmniejsz czcionkę