Szczegóły projektu

Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie współpracy podmiotów leczniczych prowadzących leczenie lub rehabilitację osób używających środków odurzających, substancji psychotropowych, nowych substancji psychoaktywnych lub środków zastępczych z Krajowym Biurem do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii (MZ 690)

Ekspert: Witold Michałek | Data konsultacji: od 2018-11-28 00:00:00 do 2018-12-04 23:59:00

Odnośnik do projektu legislacyjnego: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12318050

Wróć do listy
DostępnośćDostępność
KontrastKontrast
Powiększ czcionkęPowiększ czcionkę
Zmniejsz czcionkęZmniejsz czcionkę