Szczegóły projektu

Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie szczegółowego zakresu danych objętych wpisem do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą oraz szczegółowego trybu postępowania w sprawach dokonywania wpisów, zmian w rejestrze oraz wykreśleń z tego rejestru (MZ 663)

Ekspert: Witold Michałek | Data konsultacji: od 2019-02-11 00:00:00 do 2019-02-18 23:59:00

Odnośnik do projektu legislacyjnego: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12320851

Wróć do listy
DostępnośćDostępność
KontrastKontrast
Powiększ czcionkęPowiększ czcionkę
Zmniejsz czcionkęZmniejsz czcionkę