Ekspertyzy i Stanowiska

Pobierz raporty z konsultacji

Poniżej znajdziesz raporty z zakonczonych już konsultacji społecznych. Wniesione uwagi oraz wyniki ankiet zostały uważnie przeanalizowane przez ekspertów Projektu i wykorzystane przy opracowaniu opinii odnoszącej się do danego projektu regulacji.

Wszystkie dokumenty są publicznie dostępne. Zapraszamy do pobierania.

Opinia do projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie postępowania w sprawach przyjęcia oraz wypisania ze szpitala psychiatrycznego (MZ 649)

Opinia do projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego (MZ 631)

Opinia do rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu rehabilitacji leczniczej (MZ 608)

Opinia do projektu ustawy o zmianie ustawy o działalności leczniczej (UD 378)

Opinia do Projektu ustawy o Agencji Badań Medycznych (UD 436)

Opinia do projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z e-skierowaniem oraz listami oczekujących na udzielenie świadczenia opieki zdrowotnej (UD 420)

DostępnośćDostępność
KontrastKontrast
Powiększ czcionkęPowiększ czcionkę
Zmniejsz czcionkęZmniejsz czcionkę