Ekspertyzy i Stanowiska

Pobierz raporty z konsultacji

Poniżej znajdziesz raporty z zakonczonych już konsultacji społecznych. Wniesione uwagi oraz wyniki ankiet zostały uważnie przeanalizowane przez ekspertów Projektu i wykorzystane przy opracowaniu opinii odnoszącej się do danego projektu regulacji.

Wszystkie dokumenty są publicznie dostępne. Zapraszamy do pobierania.

Opinia do Projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie Systemu Monitorowania Zagrożeń (Projekt z dnia 08.09.2017 r.) MZ 477

Uwagi dot. projektu ustawy o Podstawowej Opiece Zdrowotnej (UD 160)

Uwagi do Projektu ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw - Rozdział 3A, ratunkowy dostęp do technogii medycznych (RDTM)

Uwagi do Projektu ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (UD 116)

UWAGI nt. ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) NR 536/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie badań klinicznych produktów leczniczych stosowanych u ludzi oraz uchylenia dyrektywy 2001/20/WE.

Opinia do Projektu ustawy o zmianie ustawy o działalności leczniczej oraz niektórych innych ustaw (Projekt z dnia 09.06.2017 r.) UD 239

DostępnośćDostępność
KontrastKontrast
Powiększ czcionkęPowiększ czcionkę
Zmniejsz czcionkęZmniejsz czcionkę