Ekspertyzy i Stanowiska

Pobierz raporty z konsultacji

Poniżej znajdziesz raporty z zakonczonych już konsultacji społecznych. Wniesione uwagi oraz wyniki ankiet zostały uważnie przeanalizowane przez ekspertów Projektu i wykorzystane przy opracowaniu opinii odnoszącej się do danego projektu regulacji.

Wszystkie dokumenty są publicznie dostępne. Zapraszamy do pobierania.

Opinia do Projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu ratownictwa medycznego. (MZ 718)

Opinia do Projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie procedury oceniającej spełnianie przez podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych standardów akredytacyjnych oraz wysokości opłat za jej przeprowadzenie (MZ 123)

Opinia do Projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie specjalizacji lekarzy i lekarzy dentystów (MZ 307)

Opinia do Projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie skierowań wystawianych w postaci elektronicznej w Systemie Informacji Medyczne ( MZ 715)

Opinia do Projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie Rady Akredytacyjnej (MZ 667)

Opinia do Projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie recept (MZ 725)

DostępnośćDostępność
KontrastKontrast
Powiększ czcionkęPowiększ czcionkę
Zmniejsz czcionkęZmniejsz czcionkę