Rozpoczęcie konsultacji


Szanowni Państwo,

Ars Vivendi w ramach projektu – „ Wspólnie decydujemy - wsparcie konsultacji społecznych w ochronie zdrowia”, rozpoczyna konsultowanie:


„Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie szczegółowego zakresu danych objętych wpisem do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą oraz szczegółowego trybu postępowania w sprawach dokonywania wpisów, zmian w rejestrze oraz wykreśleń z tego rejestru (MZ 663)”


Odnośnik do projektu legislacyjnego: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12320851Data rozpoczęcia konsultacji na Platformie Konsultacji: 11-02-2019

Data zakończenia konsultacji: 18-02-2019

 

Zapraszamy do zgłaszania opinii i uwag do projektu legislacyjnego!