Rozpoczęcie konsultacji


Szanowni Państwo,

Ars Vivendi w ramach projektu – „ Wspólnie decydujemy - wsparcie konsultacji społecznych w ochronie zdrowia”, rozpoczyna konsultowanie:


„Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia (MZ 726)”


Odnośnik do projektu legislacyjnego: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12320551Data rozpoczęcia konsultacji na Platformie Konsultacji: 01-02-2019

Data zakończenia konsultacji: 08-02-2019

 

Zapraszamy do zgłaszania opinii i uwag do projektu legislacyjnego!