Rozpoczęcie konsultacji


Szanowni Państwo,

Ars Vivendi w ramach projektu – „ Wspólnie decydujemy - wsparcie konsultacji społecznych w ochronie zdrowia”, rozpoczyna konsultowanie:


„Konsultacje do Projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie określenia szczegółowych kryteriów wyboru ofert w postępowaniu w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (MZ 722)”


Odnośnik do projektu legislacyjnego: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12321206Data rozpoczęcia konsultacji na Platformie Konsultacji: 25-02-2019

Data zakończenia konsultacji: 27-02-2019

 

Zapraszamy do zgłaszania opinii i uwag do projektu legislacyjnego!