Rozpoczęcie konsultacji


Szanowni Państwo,

Ars Vivendi w ramach projektu – „ Wspólnie decydujemy - wsparcie konsultacji społecznych w ochronie zdrowia”, rozpoczyna konsultowanie:


„Konsultacje do Projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej (MZ 728)”


Odnośnik do projektu legislacyjnego: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12320153Data rozpoczęcia konsultacji na Platformie Konsultacji: 22-01-2019

Data zakończenia konsultacji: 29-01-2019

 

Zapraszamy do zgłaszania opinii i uwag do projektu legislacyjnego!