Aktualności

Rozpoczęcie konsultacji

Szanowni Państwo, Ars Vivendi w ramach projektu – „ Wspólnie decydujemy - wsparcie konsultacji społecznych w ochronie zdrowia”, rozpoczyna konsultowanie: „Konsultacje do Projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie określenia szczegółowych kryteriów wyboru ofert w postępowaniu w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (MZ 722)” Odnośnik...
Czytaj więcej

Rozpoczęcie konsultacji

Szanowni Państwo, Ars Vivendi w ramach projektu – „ Wspólnie decydujemy - wsparcie konsultacji społecznych w ochronie zdrowia”, rozpoczyna konsultowanie: „Konsultacje do Projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie skierowań wystawianych w postaci elektronicznej w Systemie Informacji Medyczne ( MZ 715)” Odnośnik do projektu legislacyjnego: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12321102...
Czytaj więcej

Rozpoczęcie konsultacji

Szanowni Państwo, Ars Vivendi w ramach projektu – „ Wspólnie decydujemy - wsparcie konsultacji społecznych w ochronie zdrowia”, rozpoczyna konsultowanie: „Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie szczegółowego zakresu danych objętych wpisem do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą oraz szczegółowego trybu postępowania w sprawach dokonywania wpisów, zmian w rejestrze oraz wykreśleń z tego rejestru (MZ...
Czytaj więcej

Rozpoczęcie konsultacji

Szanowni Państwo, Ars Vivendi w ramach projektu – „ Wspólnie decydujemy - wsparcie konsultacji społecznych w ochronie zdrowia”, rozpoczyna konsultowanie: „Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia (MZ 726)” Odnośnik do projektu legislacyjnego: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12320551...
Czytaj więcej

Rozpoczęcie konsultacji

Szanowni Państwo, Ars Vivendi w ramach projektu – „ Wspólnie decydujemy - wsparcie konsultacji społecznych w ochronie zdrowia”, rozpoczyna konsultowanie: „Konsultacje do Projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej (MZ 728)” Odnośnik do projektu legislacyjnego: https://legislacja.rcl....
Czytaj więcej

Rozpoczęcie konsultacji

Szanowni Państwo, Ars Vivendi w ramach projektu – „ Wspólnie decydujemy - wsparcie konsultacji społecznych w ochronie zdrowia”, rozpoczyna konsultowanie: „Projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie trybu orzekania o zdolności do uprawiania danego sportu przez dzieci i młodzież do ukończenia 21. roku życia oraz przez zawodników pomiędzy 21. a 23. rokiem życia (MZ 720)” Odnośnik...
Czytaj więcej
DostępnośćDostępność
KontrastKontrast
Powiększ czcionkęPowiększ czcionkę
Zmniejsz czcionkęZmniejsz czcionkę